event image event image

 1. Program
 2. Materiały konferencyjne
 3. Zdjęcia
 4. Prezentacje z konferencji, których Autorzy wyrazili zgodę na ich publikację

Sesja I – Cyberbezpieczeństwo w stacjach elektroenergetycznych - Wprowadzenie do Panelu Dyskusyjnego

 1. Cyberbezpieczeństwo w obszarze automatyki zabezpieczeniowej
  Cezary Bryczek, (GE Grid GmbH)
 2. Zarys problematyki i propozycja bezpiecznej komunikacji na stacji elektroenergetycznej w kontekście wymagań technologicznych IEC 61850
  Krzysztof Nowacki, (BitStream S.A.)
 3. Układ zdalnego nadzoru zabezpieczeń wyposażony w funkcje cyberbezpieczeństwa
  Ryszard Kowalik, Karol Kurek, Marcin Januszewski, (Politechnika Warszawska)

Sesja II – Panel Dyskusyjny - Cyberbezpieczeństwo w stacjach elektroenergetycznych

Sesja III – Wdrożenia w elektroenergetyce

 1. Wdrożenie zabezpieczenia szyn i lokalnej rezerwy wyłącznikowej SIPROTEC 5 7SS85 produkcji Siemens w oparciu o szynę procesową na rozdzielni WN
  Tomasz Bartoszek (PGE Dystrybucja), Tomasz Polak (Siemens Sp. z o.o. )
 2. Rozwiązania LRW w stacjach elektroenergetycznych z dławikami WN
  Jarosław Gandzel, Mateusz Szablicki (PSE)
 3. Wykorzystanie techniki GOOSE w EAZ na przykładzie wdrożonego standardu rozdzielni SN w strategicznym zakładzie przemysłowym
  Andrzej Juszczyk (GE Power sp. z o.o.)
 4. Centralny system rejestracji zdarzeń i zakłóceń jako narzędzie do analizy poawaryjnej
  Michał Gajewski (PSI Polska sp. z o.o.)
 5. Rozwój telemechaniki i zabezpieczeń w sieci dystrybucyjnej SN na przykładzie rozwiązań wdrożonych w Stoen Operator
  Dymitr Bujakowski, Adam Wojtaszek (Stoen Operator), Bartosz Pawlicki, Krzysztof Ornatowski (BAEL Telemechanika Sp. z o.o.)
 6. Uniwersalna brama dostępowa dla obiektów energetycznych
  Krzysztof Kawecki (TEKNISKA POLSKA)

Sesja IV – Transformacja energetyczna - wyzwania dla Operatorów Sieci  - cz. I

 1. BELplus OZE automatyką zabezpieczeniową w sieci z generacją rozproszoną. Ochrona sieci energetycznej SN oraz cyberbezpieczeństwo infrastruktury operatora
  Krzysztof Kluszczyński, Kamil Smejda (Apator SA)
 2. Uniwersalne banki nastaw dla falowników współpracujących z modułami wytwarzania typu A i B
  Marcin Habrych (Politechnika Wrocławska), Marek Wancerz (Politechnika Lubelska)
 3. Wykrywanie podziału systemu z zastosowaniem synchrofazorów oraz symulacja działania algorytmu z wykorzystaniem RTDS
  Łukasz Kajda, Adam Babś (Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Gdańsk)
 4. Idea Grid Forming Capability
  Piotr Rzepka, Mateusz Szablicki (PSE)

Sesja V – Transformacja energetyczna - wyzwania dla Operatorów Sieci - cz. II

 1. Wybrane aspekty doboru i nastawiania zabezpieczeń w sieci 110 kV
  Jacek Floryn (Tauron Dystrybucja)
 2. Advanced automated Digital Fault Recording data collection and Operational Technology SDN Cybersecurity for critical infrastructure, examples of SEL solutions - Schweitzer Engineering Laboratories, USA
  Andrey Veselinski (SEL - Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.)
 3. Automatyka Synchro Check w sieciach 110 kV
  Krzysztof Łowczowski (Politechnika Poznańska), Piotr Miller (Politechnika Lubelska)