event image event image

Dziękujemy Państwu za udział w Konferencji on-line:

Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa
23-24 września 2020 r.

Konferencja dedykowana była w szczególności do: służb zabezpieczeniowych operatorów sieci przesyłowej oraz sieci dystrybucyjnych, ośrodków badawczych i akademickich, dostawców urządzeń i rozwiązań dotyczących EAZ.

Celem Konferencji było upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń związanych z nowymi technologiami i procedurami stosowanymi w automatyce elektroenergetycznej oraz integracja szerokiego grona inżynierów pracujących w różnych przedsiębiorstwach związanych z energetyką.

Już tradycyjnie, w zakładce "Pliki do pobrania", publikujemy:

  • program konferencji
  • materiały konferencyjne
  • prezentacje tych Autorów, którzy wyrazili zgodę na ich publikację.

Serdecznie zapraszamy do udziału w innych wydarzeniach organizowanych przez PTPiREE - szczególy na stronie ptpiree.pl!