event image event image

Szanowni Państwo,

z przyczyn niezależnych od Organizatora zmuszeni jesteśmy zmienić termin konferencji na 23-24 września br. (zmianie nie ulega miejsce konferencji oraz koszty udziału):

Konferencja
Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa
23-24 września 2020 r., Wisła

(zamiast 18-19.03.2020 r.)


Szanowni Państwo,

z przyczyn niezależnych od PTPiREE zmuszeni jesteśmy przełożyć datę organizacji Konferencji Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa, na termin 22-24 września 2020 r. (zamiast 18-19 marca 2020 r.). Konferencja odbędzie się w tym samym hotelu (Hotel Gołębiewski) w Wiśle, na identycznych warunkach finansowych.

W związku z powyższym, bardzo prosimy firmy, instytucje, które dokonały zgłoszenia na pierwotny termin Konferencji, tj. 18-19 marca 2020 r. o:

 • potwierdzenie mailowe akceptacji swego udziału w konferencji w terminie 22-24 września 2020 r. (jeśli nie uległy zmianie nazwiska uczestników ani rodzaje noclegów, nie ma obowiązku przesłania nowego formularza zgłoszeniowego)

lub

 • - mailową anulację swego zgłoszenia na Konferencję.

Wpłacone zaliczki (dotyczy firm, które dokonały wpłat zaliczek)

 • w przypadku potwierdzenia swego udziału w Konferencji w nowym terminie prosimy o czytelną informację o pozostawieniu wpłaconej zaliczki  na poczet Konferencji w nowym terminie (22-24 września 2020 r.)
 • lub
 • w przypadku anulacji udziału w Konferencji,  wpłacona zaliczka zostanie Państwu zwrócona. Prosimy o mailową informację z podaniem numeru konta, na które mamy dokonać zwrotu, oraz danych teleadresowych, na które powinniśmy wysłać fakturę korektę.

Przepraszamy za niedogodności związane z przesunięciem terminu konferencji.

Wszelkie informacje o organizacji konferencji publikujemy na bieżąco na stronie www o adresie: eaz.ptpiree.pl

Kontakt do organizatora: Karolina Nowińska, tel. +48 61 846-02-15, e-mail: nowinska@ptpiree.pl


Informujemy, że Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej rozpoczęło organizację konferencji:

Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa
23-24 września 2020 r., Wisła

Konferencja dedykowana będzie w szczególności do: służb zabezpieczeniowych operatorów sieci przesyłowej oraz sieci dystrybucyjnych, ośrodków badawczych i akademickich, dostawców urządzeń i rozwiązań dotyczących EAZ.

Celem Konferencji ma być upowszechnianie wiedzy i wymiana doświadczeń związanych z nowymi technologiami i procedurami stosowanymi w automatyce elektroenergetycznej oraz integracja szerokiego grona inżynierów pracujących w różnych przedsiębiorstwach związanych z energetyką.

W szczególności chcielibyśmy na konferencji poruszyć następujące tematy:

1.   Automatyka elektroenergetyczna źródeł rozproszonych

 • współpraca źródeł odnawialnych z KSE w aspekcie pracy EAZ
 • źródła wytwórcze podłączone do sieci poprzez elementy energoelektroniki w aspekcie detekcji zwarć w tej sieci przez EAZ
 • identyfikacja pracy wyspowej źródeł wytwórczych
 • wpływ szybkiego prądu zwarciowego na działanie EAZ

2.   Wymagania dla urządzeń EAZ

 • wymagania kodeksów sieciowych i ich wpływ na EAZ
 • wymagania techniczne i funkcjonalne dla nowych i istniejących układów automatyki SCO
 • wytyczne przeprowadzenia testów dla zdolności rozdzielni i obiektów do utrzymania w pracy przez 24 h w razie utraty podstawowego źródła zasilania energią

3.   Nowe trendy w EAZ

 • stacja cyfrowa, czyli kolejny krok w ewolucji obwodów wtórnych
 • rozwiązania EAZ w głębi sieci SN w aspekcie FDIR
 • detekcja zwarć doziemnych w sieci SN, nowe rozwiązania
 • testowanie współpracy zabezpieczeń poprzez chmurę internetową

Jeśli uznają Państwo, że tematyka Konferencji jest interesująca i wpisuje się w Państwa działania, chcielibyśmy zaprosić Państwa do przygotowania i wygłoszenia referatu poświęconego tematyce Konferencji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!