event image event image

Dziękujemy Państwu za udział w II Konferencji:

Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa
12-13 maja 2022 r., Wisła (Hotel Gołębiewski)

Konferencja dedykowana była do: służb zabezpieczeniowych operatora sieci przesyłowej oraz sieci dystrybucyjnych, ośrodków badawczych i akademickich, dostawców urządzeń i rozwiązań dotyczących EAZ. W konferencji wzięło udział 120 Uczestników reprezentujących 46 firm i instytucji. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Pan Wojciech Tabiś, Dyrektor PTPiREE.

Już tradycyjnie, w zakładce "Pliki do pobrania", publikujemy:

  • program konferencji,
  • materiały konferencyjne,
  • zdjęcia z konferencji,
  • te prezentacje z konferencji, których Autorzy wyrazili zgodę na ich publikację.

Serdecznie zapraszamy do udziału w innych wydarzeniach organizowanych przez PTPiREE!