event image event image

Zapraszamy do udziału w III edycji konferencji:

Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa
13-14 marca 2024 r., Wisła

Konferencja dedykowana jest w szczególności do: służb zabezpieczeniowych operatorów sieci przesyłowej oraz sieci dystrybucyjnych, ośrodków badawczych i akademickich, dostawców urządzeń i rozwiązań dotyczących EAZ.

Celem Konferencji jest upowszechnianie wiedzy i wymiana doświadczeń związanych z nowymi technologiami i procedurami stosowanymi w automatyce elektroenergetycznej oraz integracja szerokiego grona inżynierów pracujących w różnych przedsiębiorstwach związanych z energetyką.

W szczególności chcielibyśmy na konferencji poruszyć następujące tematy:

 • współpraca źródeł wytwórczych z KSE:
  • Bank Nastaw dla modułów wytwarzania energii typu A i B,
  • wpływ szybkiego prądu zwarciowego na działanie automatyki sieciowej,
  • automatyka systemowa umożliwiająca identyfikację pracy wyspowej,
  • automatyka zabezpieczeniowa w polach współpracujących z magazynami energii,
  • źródła wytwórcze podłączone do sieci poprzez elementy energoelektroniki w aspekcie detekcji zwarć w tej sieci przez EAZ,
 • sposób działania automatyki zabezpieczeniowej i regulacyjnej w warunkach awaryjnych sieci dystrybucyjnej i przesyłowej,
 • porównanie technologii cyfrowej z tradycyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w obiektach elektroenergetycznych,
 • wpływ kodeksów sieciowych na zabezpieczenia,
 • certyfikacja zabezpieczeń, przekaźników realizujących funkcję SCO,
 • eksploatacja EAZ:
  • testowanie współpracy zabezpieczeń poprzez chmurę internetową,
  • eksploatacyjne testowanie zabezpieczeń,
  • automatyka EAZ w głębi sieci SN,
  • metody wyznaczania kierunkowości działania zabezpieczeń,
 • nowe rozwiązania w automatyce zabezpieczeniowej,
 • cyberbezpieczeństwo w obszarze automatyki zabezpieczeniowej,
 • wytyczne przeprowadzenia testów dla zdolności rozdzielni i obiektów do utrzymania w pracy przez 24 h w razie utraty podstawowego i rezerwowego źródła zasilania energią.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!