event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału w Konferencji:

Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa
29-30 września 2021 r., Wisła (Hotel Gołebiewski)

Konferencja dedykowana będzie w szczególności do: służb zabezpieczeniowych operatora sieci przesyłowej oraz sieci dystrybucyjnych, ośrodków badawczych i akademickich, dostawców urządzeń i rozwiązań dotyczących EAZ.

Celem Konferencji ma być upowszechnianie wiedzy i wymiana doświadczeń związanych z nowymi technologiami i procedurami stosowanymi w automatyce elektroenergetycznej oraz integracja szerokiego grona inżynierów pracujących w różnych przedsiębiorstwach związanych z energetyką.

W szczególności chcielibyśmy na konferencji poruszyć następujące tematy:

 • problemy związane ze współpracą źródeł odnawialnych z KSE,
 • sposób działania automatyki zabezpieczeniowej i regulacyjnej w warunkach awaryjnych sieci rozdzielczej i przesyłowej,
 • porównanie technologii cyfrowej z tradycyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w obiektach elektroenergetycznych,
 • testowanie współpracy zabezpieczeń poprzez chmurę internetową,
 • wpływ kodeksów sieciowych na zabezpieczenia,
 • aktualne normy dotyczące urządzeń EAZ,
 • koncepcje rozwoju układów automatyki SCO,
 • certyfikacja zabezpieczeń, przekaźników realizujących funkcję SCO,
 • nowe rozwiązania w automatyce ziemnozwarciowej sieci SN,
 • praca transformatorów 110/SN podczas zwarć w sieci rozdzielczej,
 • badanie zabezpieczeń różnicowych transformatorów w eksploatacji,
 • wpływ szybkiego prądu zwarciowego na działanie automatyki sieciowej,
 • wpływ standardu IEC 60255-121/2014 na badanie oraz ocenę wydajności zabezpieczeń,
 • inteligentne sieci smart grid oraz ich testowanie,
 • automatyka systemowa umożliwiająca identyfikację pracy wyspowej,
 • automatyka zabezpieczeniowa w głębi sieci średniego napięcia,
 • wytyczne przeprowadzenia testów dla zdolności rozdzielni i obiektów do utrzymania w pracy przez 24 h w razie utraty podstawowego i rezerwowego źródła zasilania energią,
 • źródła wytwórcze podłączone do sieci poprzez elementy energoelektroniki w aspekcie detekcji zwarć w tej sieci przez EAZ,
 • wymagania techniczne i funkcjonalne dla nowych i istniejących układów automatyki SCO,
 • wytyczne dla parametryzacji inwerterów dla modułów wytwarzania energii typu A i B.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału !