event image event image

Dziękujemy Państwu za udział w III Konferencji:

Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa
13-14 marca 2024 r., Wisła (Hotel Gołębiewski)

Konferencja dedykowana była do: służb zabezpieczeniowych operatora sieci przesyłowej oraz sieci dystrybucyjnych, ośrodków badawczych i akademickich, dostawców urządzeń i rozwiązań dotyczących EAZ. W konferencji wzięło udział 165 Uczestników reprezentujących 59 firm i instytucji. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Pan Wojciech Tabiś, Dyrektor PTPiREE.

Już tradycyjnie, w zakładce "EAZ 2024", publikujemy:

  • program konferencji,
  • materiały konferencyjne,
  • zdjęcia z konferencji,
  • te prezentacje z konferencji, których Autorzy wyrazili zgodę na ich publikację.

Serdecznie zapraszamy do udziału w innych wydarzeniach organizowanych przez PTPiREE!