event image event image

Najważniejsze daty

Termin nadsyłania propozycji referatów:                            6 lipca 2020 r.
Potwierdzenie przyjęcia referatów:                                        3 sierpnia 2020 r.
Przesłanie pełnych tekstów referatów:                                7 września 2020 r. (do publikacji w materiałach konferencyjnych)
 

Termin przesyłania zgłoszeń:                                                       7 września 2020 r.
Termin przesyłania zgłoszeń w promocyjnej cenie:       25 sierpnia 2020 r.

 

Wymaganie edytorskie dla Autorów referatów

 

Propozycje referatów prosimy przesyłać na następując adres e-mail: