event image event image

Najważniejsze daty

Termin nadsyłania propozycji referatów:                            10 stycznia 2020 r.
Potwierdzenie przyjęcia referatów:                                        17 stycznia 2020 r.
Przesłanie pełnych tekstów referatów:                                 6 marca 2020 r. (do publikacji w materiałach konferencyjnych)
 

Termin przesyłania zgłoszeń:                                                       2 marca 2020 r.
Termin przesyłania zgłoszeń w promocyjnej cenie:       17 lutego 2020 r.

 

Wymaganie edytorskie dla Autorów referatów

 

Propozycje referatów prosimy przesyłać na następując adres e-mail: