event image event image

Konferencja
Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

17-19 marca 2020 r., Wisła

 

Program Konferencji

Dzień "0" - 17 marca 2020

                  przyjazd pierwszych Uczestników Konferencji

19:00     kolacja dla Uczestników przyjeżdżających 17 marca

Dzień "I" - 18 marca 2020

7:30        śniadanie dla Uczestników przyjeżdżających 17 marca

9:00        otwarcie sekretariatu Konferencji, rejestracja Uczestników

10:00    Powitanie uczestników, oficjalne otwarcie konferencji

10:10    Sesja I – Automatyka elektroenergetyczna w sieci ze źródłami rozproszonymi
                 
Prowadzący: Zdzisław Koszkul (TAURON Dystrybucja SA)

 1. Konieczność koordynacji działania zabezpieczeń nadnapięciowych układów prosumenckich
  Piotr Kacejko, Robert Jędrychowski, Marek Wancerz, Sylwester Adamek, Klara Janiga (Politechnika Lubelska)
 2. Automatyka zabezpieczeniowa dla elektrowni fotowoltaicznych
  Witold Hoppel, Władysław Sieluk, Beata Zięba (Relpol SA)

11:30    Przerwa i zwiedzanie wystaw producentów

12:00    Sesja II – Wymagania dla urządzeń EAZ
                 
Prowadzący: Waldemar Szarafiński (Enea Operator Sp. z o.o.)

 1. Wymagania kodeksów sieciowych i ich wpływ na EAZ
  Stanisław Ciupak (PGE Dystrybucja)
 2. Wymagania stawiane urządzeniom automatyki sieciowej instalowanych w głębi sieci SN konieczne dla efektywnej współpracy z systemami SCADA FDIR
  Krzysztof Wasiljew, Zbigniew Grzeszczuk (Mikronika)
 3. Sterowniki telemechaniki Apator Elkomtech SA współpracujące z systemem FDIR
  (Apator Elkomtech SA)

13:30     obiad

15:00    Sesja IIILokalizacja zwarć doziemnych w sieci SN
                 
Prowadzący: Paweł Jarząbek (ENERGA – Operator SA)

 1. Automatyka zabezpieczeniowa sieci średnich napięć - charakterystyka kryteriów detekcji zwarć doziemnych 
  Bernard Wiecha (Tauron Dystrybucja, Oddział w Wałbrzychu)
 2. Wykorzystanie prądu uziomowego żył powrotnych kabli elektroenergetycznych SN do wykrywania i lokalizacji zwarć doziemnych w sieciach SN 
  Józef Lorenc, Krzysztof Łowczowski (Politechnika Poznańska)
 3. Struktura obwodów wtórnych stacji elektroenergetycznych w oparciu o technikę szyny procesowej i NCIT
  (Siemens Sp. z o.o.)

16:30    Przerwa i zwiedzanie wystaw producentów

17:00     Sesja IV - Lokalizacja zwarć doziemnych w sieci SN
                   Prowadzący: Jacek Floryn (TAURON Dystrybucja SA)

 1. Nowoczesne układy telemechaniki i wykrywania zwarć jako element wdrażania automatyzacji w sieci średniego napięcia – praktyczne rozwiązania
  Łukasz Kajda, Marcin Tarasiuk (Instytut Energetyki Oddział Gdańsk)
 2. Uproszczone metody wyznaczania składowej zerowej napięcia dla potrzeb urządzeń EAZ instalowanych w głębi sieci SN 
  Józef Lorenc, Bartosz Olejnik (Politechnika Poznańska)
 3. Wykorzystanie synchrofazorów do wykrywania zwarć w głębi sieci
  Energotest sp. z o.o.

18:15    Zwiedzanie stoisk wystawców. Zakończenie pierwszego dnia konferencji

20:00     Kolacja koleżeńska

Dzień "II" - 19 marca 2020

9:00        Sesja V - Stacja cyfrowa, czyli kolejny krok w ewolucji obwodów wtórnych
                  
Prowadzący: Marek Witkowski (innogy Stoen Operator Sp. z o.o.)

 1. Stacja 110/20 kV Oborniki wykonana w technologii szyny procesowej i szyny stacyjnej. Pierwsze doświadczenia
  Jacek Floryn (TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu)
 2. Budowa nowoczesnych stacji elektroenergetycznych opartych na technice standardu IEC 61850 oraz przekładnikach elektronicznych
  Andrzej Juszczyk (GE Power sp. z o.o.)
 3. Strategia testowania funkcji EAZ w stacji cyfrowej oparta na aplikacjach i narzędziach IEC61850
  Mirosław Branczewski, Tomasz Bednarczyk (OMICRON Energy Solutions Polska Sp. z o.o.)

10:30    Przerwa i zwiedzanie wystaw producentów

11:00    Sesja VI – Zagadnienia różne
                 
Prowadzący: Jarosław Tomczykowski (PTPiREE)

 1. Wpływ kołysań sieciowych występujących w sieciach przesyłowych na działanie układów SCO 
  Jędrzej Basaj, Marcin Januszewski, Ryszard Kowalik, Karol Kurek (Politechnika Warszawska)
 2. Projekt B+R polegający na opracowaniu innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych spełniających założenia DMS w SCADA do dynamicznego obliczania nastaw urządzeń automatyki zabezpieczeniowej SN
  Jacek Floryn, Grzegorz Kopacz (TAURON Dystrybucja), Krzysztof Wasiljew (Mikronika)
 3. Zabezpieczenia odcinkowe w sieciach średnich i wysokich napięć
  Krzysztof Burek (Schneider Electric Polska Sp. z o.o.)

12:15    Dyskusja plenarna, podsumowanie konferencji 

13:00    Obiad